Opšti uslovi plaćanja putem Interneta

OPŠTI USLOVI PLAĆANJA PUTEM INTERNETA
Molimo Vas da se prije početka korištenja bilo koje usluge plaćanja ("usluga") putem Internet stranica www.cinestarcinemas.ba ("stranice") (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 160, JIB: 4200268040009, ("Blitz-CineStar")) upoznate s ovim Opštim uslovima plaćanja putem Interneta. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi uslova korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.bih@cinestarcinemas.eu

Prihvatanje Opštih uslova
1. Korištenjem usluge putem stranica, prihvatate ove Opšte uslove plaćanja putem Interneta ("Opšti uslovi"). Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite navedenu uslugu.
2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Opštim uslovima primjenjuju se Opšti uslovi korištenja Internet stranica www.cinestarcinemas.ba koji su dostupni ovdje.
3. Opšti uslovi se odnose na plaćanja koja se vrše putem stranica Blitz-CineStar, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 160, JIB: 4200268040009).

Promjene Opštih uslova
4. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opšte uslove te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem korištenja usluge smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opšte uslove. Blitz-CineStar Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Kupovina ulaznica putem Loyalty kartice
5. Kupovina ulaznica putem Loylaty kartice podliježe sljedećim uslovima:
 • Jednom potvrđena kupovina ulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.
 • Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice, nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus ulaznica, bodova...).
 • Ulaznice kupljene putem Interneta možete preuzeti na blagajni kina ili ih ispisati pomoću print@home usluge.
 • Upotreba Web koda za preuzimanje ulaznica na blagajnama nije dozvoljena u svrhu ulaska u dvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz pokaz ulaznice).
 • Za online kupovinu ulaznica neophodno je upisati ispravan broj kartice i PIN-a kojeg ste odabrali prilikom aktivacije Loyalty kartice.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo promjene dvorane u kojoj će se održati predstava za koju ste kupili ulaznice.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za ulaznicu kupljenu putem Loyalty kartice, imate pravo tražiti povrat novca, ili ju zamijeniti za isti film u nekom drugom terminu.
 • Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o željenom filmu, vremenu i mjestu predstave te sve ostale podatke koje unosite u sistem jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Blitz-CineStar ne odgovara za zloupotrebe Stars Club 2x Bonus kartice koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računaru.
 • Storniranje kupljenih ulaznica nije moguće. Zamjena kupljenih ulaznica za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka projekcije za koju je ulaznica kupljena, isključivo na blagajni kina za koje je kinoulaznica kupljena, osim u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, ulaznice kupljene po akcijskoj cijeni...), za istu projekciju zbog promjene mjesta sjedenja te ulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamjena niti povrat sredstava. Pretprodaja podrazumijeva da su ulaznice puštene u prodaju tjedan ili više dana prije datuma prikazivanja nekog filma.
 • Na Loyalty karticu je moguće izvršiti doplatu na blagajni kina. Minimalna nadoplata iznosi 10,00 BAM.
 • Nadoplata se odnosi na polaganje gotovine, a ne na polaganje kinoulaznica.
Kupnja ulaznica putem Interneta bankovnim karticama
6. Kinoulaznice je moguće kupiti korištenje slijedećih bankovnih kartica:
 • MasterCard kreditnom karticom
 • Visa kreditnom i debitnom karticom
 • Maestro debitnom karticom
7. Postupak online kupovine vrši se na slijedeći način:
 • odaberite na glavnoj stranici KUPI ULAZNICE ONLINE;
 • odaberite željeno CineStar kino;
 • odaberite film i termin;
 • prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom ili brojem Loyalty kartice i pripadajućim PIN-om
 • odaberite broj kinoulaznica koje želite kupiti (maksimalno 10 kinoulaznica);
 • odaberite red i sjedala;
 • odaberite vrstu plaćanja;
 • provjerite točnost svojih podataka za plaćanje prije potvrđivanja narudžbe;
 • izvršite plaćanje putem Corvus Pay sučelja;
 • transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, koju ste naveli prilikom registracije, stigne potvrda o autorizaciji transakcije te CineStar Online potvrda s Web kodom kupljenih kinoulaznica;
 • ispišite dva primjerka kinoulaznice (preporučamo i jedan za Vašu evidenciju) koji će se odmah nakon plaćanja pojaviti na Vašem ekranu;
 • po dolasku u kino predočite Vašu kinoulaznicu djelatniku za kontrolu kinoulaznica.
 • bonus sustav vrijedi i za online kupovinu kinoulaznica ukoliko se posjetitelji prilikom kupovine prijave kao korisnici Stars Club 2x bonus kartice.
8. Online kupovina kinoulaznica kreditnim/debitnim karticama podliježe slijedećim uvjetima:
 • Za ulaznice kupljene online (isto uključuje web stranicu i aplikaciju), naplaćuje se nadoknada za online proces za svaku kupljenu ulaznicu. Online nadoknada iznosi 0,45 KM s PDV-om, (0,38 KM neto) bez obzira na cijenu ulaznice. Prilikom online kupovine ulaznica cijena se iskazuje kao zbir cijene ulaznice i nadoknade za online proces. Online nadoknada se naplaćuje po ulaznici, ne po transakciji. Nadoknada se ne naplaćuje za bonus ulaznice i bonus bodove sa Stars Club Classic kartice. 
 • Online kupovina kinoulaznica odnosi se na redovne kinoulaznice, kinoulaznice za matineje, ponoćne pretpremijere, skrivene pretpremijere, alternativne sadržaje (opera, balet,...), kao i ostale sadržaje određene kinoprogramom
 • Online kinoulaznice nije moguće kupiti Studentskom  Senior Club karticom.
 • Kinoulaznice za posebne akcije koje odredi Blitz-CineStar (ljetne akcije, itd.) nije moguće kupiti Online putem.
 • Kinoulaznice je moguće online kupovati sve do početka projekcije.
 • Jednom transakcijom moguće je kupiti maksimalno 10 kinoulaznica.
 • Ukoliko izgubite ili zaboravite ispisanu kinoulaznicu, istu možete preuzeti uz pomoć Web koda na blagajnama kina.
 • Web kod nalazi se na ispisanoj kinoulaznici.
 • Uporaba Web koda nije dozvoljena u svrhu ulaska u kinodvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje kinoulaznice).
 • Blitz-CineStar zadržava pravo promjene kinodvorane u kojoj će se prikazivati film za koji ste kupili kinoulaznice.
 • Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za kinoulaznicu kupljenu online, imate pravo tražiti povrat novca, ili ju zamijeniti za isti film u nekom drugom terminu.
 • Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o željenom filmu, vremenu i mjestu projekcije te sve ostale podatke koje unosite u sustav jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Blitz-CineStar ne odgovara za zlouporabe kartica koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računalu.
 • Storniranje kupljenih ulaznica nije moguće. Zamjena kupljenih kinoulaznica za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka projekcije za koju je kinoulaznica kupljena, isključivo na blagajni kina za koje je kinoulaznica kupljena, osim u slučaju posebnih akcija (1+1 gratis, ulaznice kupljene po akcijskoj cijeni...), za istu projekciju zbog promjene mjesta sjedenja te kinoulaznica kupljenih u pretprodaji za koje nije moguća zamjena niti povrat sredstava. Pretprodaja podrazumijeva da su ulaznice puštene u prodaju tjedan ili više dana prije datuma prikazivanja nekog filma.
 • Jednom potvrđena kupovina kinoulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.
 • Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice, nije moguće tražiti povrat sredstava.

Print@home
9. Print@Home je usluga ispisa kinoulaznice kupljene online. U tom slučaju nije potrebno ispisivati kinoulaznice na blagajnama kina. Ulaznica se može ispisati o vlastitom trošku i u vlastitoj organizaciji (na primjer kod kuće ili u kancelariji).
10. Usluga Print@Home koristi se na sljedeći način:
- na web stranici CineStara (www.cinestarcinemas.ba), nakon odabira željenog CineStar kina, korisnik treba upisati svoj PIN. Zatim je potrebno odabrati filmski naslov, dan, termin, dvoranu i mjesto sjedenja. Transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, povezanu sa Stars Club karticom, stigne CineStar potvrda s Web kodom kupljenih ulaznica. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u folder primljene pošte, potrebno je provjeriti folder neželjene pošte. Korisnik ispisuje kinoulaznicu na kojoj se nalazi Web kod. Prilikom dolaska u CineStar i ulaska u kinodvoranu, korisnik pokazuje kinoulaznicu uposleniku koji očitava Web kod i prema porukama sa čitača dopušta ili ne dopušta ulazak u dvoranu. Za cijelu transakciju ispisuje se jedna print@home ulaznica s jednim Web kodom. Ukoliko korisnik kupuje više kinoulaznica, potvrda s jednim Web kodom vrijedi za sve kupljene kinoulaznice u toj transakciji. Isti Web kod može se koristiti samo jednom.

Zaštita Vaših podataka
11. Kako bi ostvarili pravo na korištenje usluge možda je potrebno dati određene lične podatke, te podatke o platnoj kartici, te prikupljanje takvih ličnih podataka podliježe Izjavi o privatnosti koja je dostupna ovdje.
12. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani VeriSign SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
13. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru.
14. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treća strana (Corvus Pay) koja zaprima broj platne kartice i ostale osobne podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. Corvus Pay se brine o sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Prijenos podataka osiguran je korištenjem TLS sigurnosnog protokola. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših osobnih podataka i/ili broja kreditne/debitne kartice, Blitz-CineStar ne snosi odgovornost.

Prigovori
15. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na sljedeće adrese:
Blitz-CineStar d.o.o Sarajevo
ul. Džemala Bijedića br. 160, Sarajevo
JIB:42002680400009
MBS:65-01-0252-12

Ograničenje odgovornosti
16. Usluge Blitz-CineStar-a koristite isključivo na vašu ličnu odgovornost. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno pojedinih filmova ili drugih audiovizuelnih djela.
17. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja gledaoca ili trećih osoba protivno odredbama ovih Opštih uslova.
18. Blitz-CineStar odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namjere ili krajnje nepažnje.
19. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Blitz-CineStar iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za uslugu.

Opšte odredbe
20. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.