OSNOVNI PODACI KOMPANIJE

Izdavač, ponuđač usluga i sadržaja te vlasnik internetske stranice i njenog sadržaja:
 
Društvo: Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo
 
Sjedište i adresa: Ul. Džemala Bijedića br. 160, Sarajevo
 
Jedinstveni identifikacijski broj (JIB): 4200268040009
 
Matični registarski broj subjekta (MBS): 65-01-0252-12
 
Carinski broj: 200268040009
 
Sudski registar: Kantonalni sud Sarajevo
 
Broj pod kojim je društvo upisano u Sudski registar: UF/I-1636/00
 
Temeljni kapital Društva: 2.000,00 KM
 
Godina osnivanja: 2000.
 
Žiro račun: 1540012000454444
 
IBAN: BA391540012000454444
 
Banka: Intesa Sanpaolo Banka d.d., Bosna i Hercegovina, Sarajevo
  
Prokurista: Jadranka Islamović