Opšti uslovi korištenja Loyalty kartica

Opšti uslovi korištenja Loyalty kartica (Family Club, Stars Club 2X Bonus Classic, Studentska i Senior Club kartica)
Opšte odredbe
1. Loyalty kartice (Family Club, Stars Club 2x Bonus Classic, Studentska i Senior Club kartica, dalje u tekstu zajedno: Loyalty kartice) izdaje Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 160, Sarajevo, JIB: 4200268040009 (u daljnjem tekstu: Izdavač). Vlasnik kartice je isključivo Izdavač. Korištenjem Loyalty Kartice i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupovinom ili drugim sticanjem ulaznice za korištenje usluga Izdavača (uključujući sve dostupne prodajne kanale), prihvatate ove Opšte uslove korištenja Loyalty kartica ("Opšti uslovi "), kao i sva ostala pravila i uslovi korištenja usluga Izdavača koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti Loyalty Kartice, rezervisati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način sticati ulaznice za korištenje usluga Izdavača. Na sva ostala pitanja u vezi usluga, plaćanje kao i općenito uz korištenje mutipleksa CineStar primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
2. Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opšte uslove te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja Loyalty kartica, odnosno odnosne usluge nakon promjene Opštih uslova smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opšte uslove. Izdavač Vam savjetuje da prije korištenja bilo koje Loyalty Kartice, rezervacije, narudžbe, kupovine ili drugog korištenja usluga Izdavača provjerite ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.
3. Korisnik je dužan čuvati svoju Loyalty karticu i savjesno postupati s njom, te je koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Opštim uslovima korištenja.
4. Ne može se tražiti gotovinski povrat uplaćenih novčanih sredstava, bonus ulaznica ili bonus bodova s Family Club i Stars Club 2x Bonus Classic kartice. Također, prilikom kupovine jednog proizvoda ili usluge nije moguće za plaćanje istovremeno koristiti bonus bodove i gotovinski dio Loyalty kartice ukoliko iznos bonus bodova na kartici nije isti ili veći od cijene ulaznice ili proizvoda, odnosno, razliku nije moguće platiti gotovinskim dijelom kartice. Bonus ulaznice i bonus bodovi se posebno ne mogu zamijeniti za ulaznice projekcija koje imaju poseban status zbog ograničenja na koje Izdavač ne može uticati.
5. Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Loyalty karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje sredstava s Loyalty kartice u razdoblju od najmanje 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju. O takvoj mogućoj odluci Korisnik će biti obaviješten putem web stranice Izdavača (www.cinestarcinemas.ba).
6. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

Gubitak Loyalty Kartice
7. O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Loyalty Kartice, Korisnik je dužan lično obavijestiti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve financijske obaveze ili odgovornost za štetu koja nastane usljed gubitka ili krađe Loyalty Kartice. Opoziv Kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice od strane Korisnika moguć je samo ako je Korisnik naveo pravilne podatke koji moraju biti isti kao podaci koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Loyalty Kartice.
8. Broj index bodova na Studentskoj kartici, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Studentske kartice, odnosno Zahtjev za opoziv Studentske kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe kartice, prenosi se na novu Studentsku karticu. Prilikom izdavanja nove Studentske kartice Korisnik je ponovo dužan jednokratno uplatiti 2,00 KM.
9. Iznos pozitivnog salda se, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Loyalty kartice, odnosno Zahtjev za opoziv zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice, prenosi na novu Loyalty karticu i ne može se isplatiti u gotovini.
10. Izdavač ne garantuje i nije dužan nadoknaditi moguće umanjenje index bodova (na Studentskoj kartici) odnosno pozitivnog salda (na Family Club i Stars Club 2X Bonus Classic kartici) nastalih od trenutka gubitka Loyalty kartice pa do zaprimanja obavijesti o opozivu kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Loyalty kartice od strane Korisnika.
Reklamacije
11. Reklamacije, kao i dodatne informacije u vezi korištenja Loyalty kartica, moguće je rješavati na info blagajni CineStara ili putem e-maila: starsclub@cinestarcinemas.eu.

FAMILY CLUB I STARS CLUB 2X BONUS CLASSIC KARTICA
Izdavanje Family Club i Stars Club 2X Bonus Classic kartica

12. Korisnik Family Club i Stars Club 2X Bonus Classic kartice (dalje u tekstu: Stars Club i Family Clubkartica) može biti svaka punoljetna fizička osoba koja ispuni i preda pristupnicu. Na Stars Club karticu potrebno je položiti minimalno 10,00 KM prilikom otvaranja, dok je Family Club karticu moguće otvoriti bez pologa. Korisnik Stars Club i Family Club kartice je Korisnik ili osoba koju je Korisnik ovlastio na korištenje. Stars Club i Family Club kartica glasi isključivo na Korisnika. Stars Club i Family Club kartica je zaštićena PIN-om sa minimalno šest brojeva. Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih strana, Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…) te broj telefona, datum rođenja ili slične PIN-ove koji mogu sadržavati lične informacije. Jedino je Korisnik ovlašten tražiti zamjenski PIN ili zatražiti opoziv stare te izdavanje nove Stars Club i Family Club kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe kartice. Sistem Vam neće dozvoliti da promijenite PIN, ukoliko isti ne zadovoljava sigurnosne uslove.
Novčani polozi
13. Nosilac ili osoba koju on ovlasti mogu polagati novčane gotovinske pologe (u daljem tekstu: Gotovina) na Stars Club i Family Club karticu na blagajni kina, online ili putem iCineStar aplikacije te koristiti položenu Gotovinu za plaćanja u skladu s Opštim uslovima. Minimalan iznos pologa je 10,00 KM. U zavisnosti od jednokratno položenog novčanog iznosa stičete pravo na bonus ulaznice (tablica bonus ulaznica).
Korištenje Stars Club i Family Club kartice
14. Stars Club i Family Club kartice moguće je koristiti u svim CineStar kinima u BiH. Stars Club i Family Club kartica se koriste za kupovinu proizvoda i ulaznica na blagajni kina te ulaznica na web stranici i putem aplikacije. Prilikom plaćanja rođendaonice s Family Club karticom Korisnik ostvaruje 30% popusta na proslavu u rođendaonici. S Family Club karticom korisnik ostvaruje nižu cijenu ulaznice za projekcije do 16:59h (svaki dan). Nižu cijenu ulaznice moguće je ostvariti za max. 5 ulaznica dnevno. Na nižu cijenu ulaznice doplaćuju se svi dodaci. Niža cijena ulaznice vrijedi samo za family i animirane filmove. Niža cijena ulaznice ne može se ostvariti za pretpremijerne projekcije, uslugu Moja Cine Srijeda, za rođendane i organizovane projekcije. Stars Club kartica ne može se koristiti za plaćanje usluga rođendanskih proslava, grupnih popusta i organizovanih posjeta. Korisnik Stars Club i Family Club kartica ima mogućnost korištenja print@home usluge, odnosno sam ispisivati ulaznicu. Stars Club i Family Club karticom nije moguće plaćati alkohol i cigarete. Prilikom kupovine ulaznica online ili na blagajni kina, korisnik je dužan upisati svoj PIN, kako bi potvrdio kupovinu. Korisnik je, prilikom kupovine na blagajni, dužan naglasiti da li želi za kupovinu koristiti Gotovinu ili dodijeljene bonuse temeljem korištenja Stars Club i Family Club kartice u skladu sa Opštim uslovima. Zbog sigurnosti i sprječavanja zloupotreba, Korisnik, odnosno osoba koju on ovlasti, su obvezni paziti da se svi postupci na prodajnom mjestu obavljaju u njegovom prisustvu, kao i da se sve moguće nejasnoće ili nepravilnosti odmah riješe.

Bonusi
15. Korisnik Stars Club i Family Club kartice može ostvariti sljedeće bonuse:
· bonus ulaznice
· bonus bodove
16. Bonus bodovi se ne dodjeljuju prilikom svake kupovine; prilikom kupovine ulaznica unutar Family paketa i ostalih posebnih akcija koje odredi Izdavač. Radi izbjegavanja svake nedoumice, Izdavač zadržava pravo izmjene načina obračuna bonusa navedenih u ovim Opštim uslovima. Bonus bodove nije moguće koristiti za plaćanje specijalnih projekcija, odnosno, paketa koji sadrže ulaznicu i proizvod te za 4DX projekcije, Spektakle i pretpremijerne projekcije.

Bonus ulaznice
17. Korisnik Stars Club i Family Club kartice stiče pravo na bonus ulaznice s obzirom na visinu pojedinačne uplate Gotovine na karticu. Minimalni iznos pojedinačne uplate Gotovine na karticu iznosi 10,00 KM. Bonus ulaznice se ostvaruju samo za pojedinačne uplate Gotovine. Ukupno uplaćeni iznosi prilikom više pojedinačnih uplata se ne sabiraju i ne mogu se koristiti za ostvarivanje prava na bonus ulaznice.
18. Bonitetna skala ulaznica s obzirom na pojedinačnu uplatu Gotovine na Stars Club i Family Club karticu:
Od 10,00 do 29,00 KM - 0 bonus ulaznica
Od 30,00 do 54,00 KM - 1 bonus ulaznica
Od 55,00 do 79,00 KM - 2 bonus ulaznice
Od 80,00 do 99,00 KM - 3 bonus ulaznice
Od 100,00 KM i više - 4 bonus ulaznice.

19. Bonus ulaznice moguće je zamijeniti za sve ulaznice redovnih projekcija u CineStar kinima. Zamjena za ulaznice za posebne formate određene u pravilima Izdavača (na primjer 4DX projekcije), kao i za posebne cijene određene cjenovnikom CineStara (na primjer one koje uključuju VIP i LOVE BOX sjedišta, RealD 3D i eXtreme dodatak, kao i dodatke za duži film), moguća je uz doplatu za odnosni dodatak za poseban format ili posebnu cijenu prema važećem cjenovniku. Bonus ulaznice nije moguće zamijeniti za 4DX projekcije, kao ni za Spektakle, pretpremijere i specijalne projekcije (pakete koji sadrže ulaznicu i proizvod).

Bonus bodovi
20. Korisnik Stars Club i Family Club kartice stiče pravo na bonus bodove s obzirom na visinu jednokratno potrošenog iznosa Gotovine s kartice (što ne uključuje potrošnju prethodno dodijeljenih bonusa). Pod pojmom jednokratno podrazumijeva se sljedeće:
• Prilikom online kupovine kriterij je svaki pojedini nalog za plaćanje Gotovine s kartice.
• Kod kupovine na blagajnama kriterij je nalog za plaćanje Gotovine s kartice za svaki pojedini račun izdat na blagajni.
21. Bonus bodove Korisnik Stars Club i Family Club kartice stiče prema sljedećim kriterijima:
• Za svakih 5,00 KM potrošenih s gotovinskog dijela Kartice i to za jednokratnu kupovinu na blagajni kina, Vlasnik dobija 1 (jedan) bonus bod.
• Za svakih 2,50 KM potrošenih prilikom kupovine ulaznica putem interneta Vlasnik dobija 1 (jedan) bonus bod.
• Novčana vrijednost 1 (jednog) boda je 0,25 KM i može se zamijeniti isključivo za proizvode i ulaznice CineStara.
• Radi izbjegavanja svake nedoumice, Izdavač pridržava pravo izmjene uslova sticanja i trošenja bonus bodova.
• Bonus bodovi se ne mogu koristiti u istoj transakciji u kojoj su stečeni.
• Manjak bodova za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nije moguće nadomjestiti gotovinom u trenutku plaćanja.
• Za domaće filmove Korisnik dobiva dvostruki iznos bonus bodova.
• Bonus bodove nije moguće koristiti za plaćanje rođendanskih proslava, grupnog popusta, organizovanih projekcija te specijalnih projekcija, odnosno, paketa koji sadrže ulaznicu i proizvod te za 4DX projekcije, Spektakle i pretpremijerne projekcije.

STUDENTSKA KARTICA
Izdavanje CineStar Studentske kartice
22. Studentska Kartica se može koristiti u svim CineStar kinima u BiH. Korisnik Studentske kartice može biti svaki student koji ispuni i preda pristupnicu, pokaže važeći index, studentsku identifikacijsku karticu StudID/ISIC karticu ili potvrdu o statusu studenta uz važeći identifikacijski dokument te jednokratno uplati iznos od 2,00 KM.
23. Korisnik Studentsku Karticu može koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim uslovima.
24. Studentska Kartica glasi na ime Korisnika i isključivo je Korisnik Studentske Kartice može i smije koristiti. Student može imati samo jednu karticu.
25. Studentska kartica je zaštićena PIN-om sa minimalno šest brojeva. Radi Vaše zaštite i radi onemogućavanja zloupotrebe Vaših kartica od trećih strana, Vaš PIN mora biti složenije formacije. Ljubazno Vas molimo da ne koristite kombinaciju brojeva u nizu, od manjih prema većima i obrnuto, jednake brojeve u nizu (npr. 111111, 123456, 444444…) te broj telefona, datum rođenja ili slične PIN-ove koji mogu sadržavati lične informacije.
26. Korisnik je jedini ovlašten tražiti opoziv stare te izdavanje nove Studentske Kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Studentske kartice. Studentska kartica nije prenosiva na treću osobu.

Korištenje Studentske Kartice
27. Studentsku Karticu je moguće koristiti isključivo na blagajni kina za kupovinu ulaznica po povoljnijoj cijeni te Studentskog menija.
28. Korisnik je prilikom kupovine na blagajni kina dužan pokazati identifikacijsku ispravu radi ostvarivanja prava na pogodnosti koje Studentska Kartica omogućava, a koje su u skladu s ovdje navedenim ulovima.
29. Prilikom kupovine ulaznica i proizvoda na blagajni kina Korisnik Nosilac Studentske kartice dužan je upisati svoj PIN kako bi potvrdio kupovinu.
30. Studentska kartica validna je do 30.09. tekuće godine, a nakon toga kartica prestaje važiti. Ponovno aktiviranje može se ostvariti ličnim dolaskom Korisnika na blagajnu kina, pokazom važećeg indexa ili studentske identifikacijske kartice StudID/ISIC kartice za tekuću godinu/potvrde o studiranju ovjerene na fakultetu, te važećeg identifikacijskog dokumenta. Prilikom narednog aktiviranja nije potrebno ponovo uplatiti 2,00 KM, već Korisniku ostaje na korištenje ista Studentska Kartica s istim serijskim brojem.
31. Index bodovi na Studentskoj Kartici čuvaju se i mogu se zamijeniti za CineStar index poklone max. unutar 12 (dvanaest) mjeseci nakon isteka važenja Studentske Kartice.

Pogodnosti korištenja Studentske kartice
32. Korisnik Studentske kartice može ostvariti sljedeće pogodnosti:
  • povoljniju cijenu ulaznice (prema cjenovniku važećem na dan kupovine ulaznica);
  • index bodove;
  • studentski meni (prema cjenovniku važećem na dan kupovine)
33. Korisnik Studentske kartice stiče pravo na povoljniju cijenu prema važećem cjenovniku na dan kupovine ulaznica. Korisnik Studentske kartice može kupiti samo 2 (dvije) ulaznice za isti dan. Index bodovi se sakupljaju isključivo uz pokaz Studentske kartice.
34. Izdavač zadržava pravo promjene cijena ulaznica u izvanrednoj situaciji. Povoljnije ulaznice nije moguće kupiti za pretpremijere i za koncerte.
35. Korisnik Studentske kartice stiče pravo na povoljniju cijenu hrane i pića kupovinom Studentskog menija.
36. Korisnik Studentske kartice stiče pravo na index bodove isključivo kupovinom na blagajni uz pokaz Studentske kartice i u skladu s ovdje navedenim uslovima i to na način:
  • Kod svake kupovine ulaznica ovom karticom automatski se bilježe Index bodovi na vašem računu, u skladu s bonus programom.
  • Za svakih potrošenih 6,00 KM na blagajni za prodaju hrane i pića donosi jedan bod.
37. Prikupljene Index bodove moguće je zamijeniti za sljedeće CineStar Index poklone:
  • 10 Index bodova - Plakat filma po izboru*
  • 22 Index bodova - Studentski Meni
  • 32 Index bodova - 1 DVD** + Studentski Meni
* Izbor zavisi od raspoloživosti pojedinih plakata
** Izbor zavisi od raspoloživosti pojedinih DVD naslova.

SENIOR KARTICA
Izdavanje Senior Club kartice
38. Korisnik Senior Club kartice može biti svaka penzionisana osoba koja ispuni i preda pristupnicu te na blagajni pokaže na uvid ličnu iskaznicu i odrezak o primljenoj penziji. Korisnik može Senior Club karticu koristiti isključivo za kupovinu ulaznica po povoljnijoj cijeni u skladu s ovdje navedenim uslovima. Senior Club kartica glasi isključivo na ime Korisnika i jedino je Korisnik ovlašten zatražiti opoziv stare te izdavanje nove Senior Club kartice zbog uništenja, gubitka ili krađe Senior Club kartice.

Korištenje Senior Club kartice
41. Senior Club karticu je moguće koristiti u svim CineStar kinima u BiH. Senior Club kartica se koristi za kupovinu ulaznica po povoljnijoj cijeni isključivo na blagajni CineStara. Ovom karticom mogu se kupiti najviše dvije ulaznice po povoljnijoj cijeni za projekcije koje su na redovnom programu održavaju ponedjeljkom i utorkom osim državnim i vjerskim praznicima. Na osnovnu cijenu ulaznice doplaćuju se dodaci za 3D, eXtreme, dužinu filma i VIP i LOVE BOX sjedišta. Popust ne vrijedi za 4DX i pretpremijerne projekcije.
42. Senior Club karticom nije moguće kupiti proizvode iz asortimana koji CineStar nudi niti na iste ostvariti popust.