Opšti uslovi korištenja 4DX usluge

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA 4DX™ USLUGE
Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju 4DX usluge (pružalac usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 160, JIB: 4200268040009, (dalje u tekstu: "CineStar")) upoznate s ovim Opštim uslovima korištenja 4DX usluge. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.bih@cinestarcinemas.eu ili osoblju CineStara.

Prihvatanje Opštih uslova
1.  Kupovinom ulaznice za 4DX predstavu ili ulaskom u 4DX dvoranu prihvatate ove Opšte uslove korištenja 4DX usluge ("Opšti uslovi"), kao i sva ostala pravila i uslove korištenja usluga CineStara.

Promjene Opštih uslova
2. CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opšte uslove te takve promjene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savjetuje da prije kupovine ulaznice za 4DX predstavu ili ulaska u 4DX dvoranu provjerite ove Opšte uslove kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Opšte informacije o 4DX sistemu
3. 4DX sistem koristi 4DX pokretna sjedišta koja su programirana da se pomjeraju i vibriraju tokom 4DX predstava u kombinaciji sa specijalnim ambijentalnim efektima uključujući udare zraka ili vjetra, vodeni sprej, maglu, rosu, mjehuriće, miris, i blješteća svjetla. Ovim Opštim uslovima CineStar želi propisno upozoriti na sve karakteristike i potencijalne opasnosti koje proizilaze iz takvih kretanja i fizičkih senzacija u slučaju nepridržavanja sigurnosnih pravila i uputa i, gdje je to primjenjivo, na obavezu zabrane korištenja 4DX usluga ili konkretno 4DX pokretnih sjedišta. 4DX efekti zavise od svakog filma koji se prikazuje u 4DX dvorani te na intenzitet istih ne možemo uticati, budući da CineStar ne programira 4DX efekte već ih dobijamo u digitalnom obliku za svaki film.

4. 4DX Pokretna sjedišta
 • 4DX pokretna sjedišta koriste intenzivne pokrete i jake vibracije koje mogu predstavljati opasnost i uzrokovati ozbiljne povrede tokom 4DX predstave ukoliko se ne pridržavate sigurnosnih pravila sadržanih u ovim Opštim uslovima.
 • Posjetioci sa zdravstvenim problemima ili povredama trebali bi zatražiti medicinski savjet prije korištenja 4DX pokretnih sjedišta.
 • Tokom predstave, osim u krajnjoj nuždi, zabranjeno je ustajati ili kretati se po 4DX dvorani. Posjetioci koji stoje ili se kreću trebali bi se što prije vratiti na svoja sjedišta ili napustiti dvoranu.
 • Molimo Vas da posebnu pažnju obratite na to da kada ulazite, sjedate ili se krećete po 4DX dvorani na odgovarajući način osigurate i spriječite da odjeća, lična imovina, ili bilo koji dio tijela ne budu uhvaćeni između 4DX pokretnih sjedišta i zidova ili stepenica.
 • CineStar i 4DX ne preuzimaju odgovornost za gubitak ili štetu na nepropisno odloženim predmetima.
 • U slučaju unošenja hrane i napitaka u 4DX dvoranu, molimo da posebnu pažnju obratite na osiguranje i sprječavanje da hrana i napici budu ispušteni ili proliveni. Ako tokom prikazivanja ispustite predmete ili prolijete tekućinu, molimo Vas da se suzdržite od napuštanja svojih sjedišta radi dohvata takvih predmeta te da ne poduzimate druge radnje do završetka predstave.
 • Iz sigurnosnih razloga strogo je zabranjeno korištenje dječjih ili dodatnih sjedišta te sjedenje u krilu. Djeci mlađoj od 4 godine iz sigurnosnih razloga nije dopušteno gledanje 4DX predstave. Također, zbog toga što se 4DX pomična sjedišta mogu sudarati s drugim 4DX pokretnim sjedištima ispred ili iza njih, sva djeca trebala bi sjediti uz, a ne ispred ili iza, osobe u njihovoj pratnji.
 • Molimo posjetioce da nikada ne stoje na osloncima za noge i da paze prilikom kretanja dvoranom kako bi izbjegli spoticanje ili padanje preko oslonaca za noge.

5. Sistem za ambijentalne efekte
 • Strogo je zabranjeno fenove, uređaje za mjehuriće, stroboskope i uređaje za maglu dovoditi u dodir sa stranim predmetima, uključujući dijelove tijela, odjeću, ličnu imovinu te hranu i piće jer mogu prouzrokovati ozbiljne povrede i kvar opreme.
 • U svako doba svi strani predmeti moraju biti spriječeni od dolaska u kontakt sa 4DX opremom.
 • Vjetar: Molimo da posebnu pažnju posvetite osiguranju slobodnih predmeta poput šalova ili šešira koji mogu biti otpuhani tokom efekta vjetra, budući da takvi predmeti mogu prouzrokovati nepravilan rad opreme. U slučaju kada su predmeti otpuhani tokom 4DX predstave, posjetiocima je strogo zabranjeno skupljanje takvih predmeta tokom predstave. Svi predmeti biće vraćeni nakon završetka predstave uz asistenciju uposlenika CineStara.
 • Miris: U zavisnosti od radnje filma, ponekad će se koristiti i efekti mirisa slični spaljenim hemikalijama ili dimu. Molimo sve posjetioce da u tom slučaju ne paniče ili stvaraju paniku jer to su samo efekti, a u slučaju bilo kojeg kvara ili problema svi posjetioci će biti obaviješteni od strane uposlenika CineStara i na vrijeme izvedeni iz dvorane.
 • Mjehurići: Tekućina za mjehuriće korištena tokom 4DX predstave sadrži iste sastojke kao obično sredstvo za pranje i ne bi trebala prouzrokovati štetu na odjeći, ali može oštetiti druge lične stvari ili zaprljati osjetljive materijale poput kože ili svile. Molimo sve posjetioce da osjetljive predmete spreme prije početka predstave radi sprječavanja nastanka fleka ili štete.
 • Voda: Voda u spreju tokom 4DX predstave je pročišćena i ne bi trebala prouzrokovati fizičke povrede, ali može navlažiti odjeću, oštetiti odjeću osjetljivu na vlagu, prouzrokovati lagane mirise i uticati na šminku. Dodatno, takva voda može prouzrokovati neugodu kada se koriste 3D naočale. Osjetljivi predmeti poput kožnih ili svilenih proizvoda trebali bi biti spremljeni prije početka predstave radi sprječavanja nastanka fleka ili štete.

Zabrana i ograničenje korištenja 4DX usluge
6. 4DX pokretna sjedišta koriste intenzivne kretnje i vibracije koje mogu biti štetne za određene kategorije osoba. Radi sprječavanja nesreća ili povreda, sljedeće osobe ne smiju koristiti 4DX pokretna sjedišta i ne smiju prisustvovati 4DX predstavi:
a) Osobe sa zdravstvenim problemima poput visokog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, povredama leđa ili vrata, epilepsijom;
b) Starije osobe ili osobe s invaliditetom ili slijepe osobe (vidjeti i tačku 7.);
c) Trudnice;
d) Osobe sklone mučninama zbog kretanja ili osobe koje su fizički ili mentalno osjetljive;
e) Osobe pod uticajem alkohola;
f) Djeca mlađa od 4 godine starosti (djeca između 4 i 7 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe);
g) Osobe ispod 100 centimetara visine; i
h) Zbog specifikacija 4DX pokretnih sjedišta, osobe koje teže preko 120 kilograma.

Zbog sigurnosnih rizika, molimo Vas da, u slučaju da spadate u jednu od prethodno navedenih kategorija osoba, pogledate odgovarajuću predstavu u nekom drugom formatu (a ne 4D formatu).
7. Molimo da imate razumijevanja da Pružalac usluga za slijepe posjetioce ili posjetioce s invaliditetom, mora u svakom pojedinom slučaju primijeniti pojačanu pažnju radi utvrđivanja da li navedene kategorije posjetilaca mogu sigurno gledati 4DX predstavu. Radi što veće sigurnosne zaštite, za takve kategorije posjetilaca može se zahtijevati pratnja pomoćnika ili osobe koja brine o posjetiocu i mogu prisustvovati 4DX predstavi samo nakon što ovlaštena osoba CineStara utvrdi da je to u konkretnom slučaju opravdano. Posjetioci za koje je utvrđeno da mogu gledati 4DX predstavu moraju biti u potpunosti informisani o uključenim sigurnosnim rizicima (koji su navedeni u ovim Opštim uslovima) te će im biti osigurana pomoć prilikom smještaja na njihovo sjedište u dvorani.
8. Za vrijeme 4DX predstave obvezni ste poštovati sigurnosna upozorenja i upute osoblja CineStara.
9. Za 4DX nije moguće sljedeće:
 • Rezervacija ulaznica;
 • Zamjena bonus ulaznica i bodova;
 • Nadoplate;
 • Popusti za Senior karticu;
 • CineStar kuponi;
 • Storniranje ulaznica.

Upute za korištenje 4DX usluge
10. Kako biste u potpunosti uživali u filmu u 4DX formatu:
savjetujemo Vam da prije početka predstave, po potrebi, odete u toalet te da vrijednije (mobilne telefone i sl.) i osjetljive (svilene šalove i sl.) predmete pospremite na sigurno;
molimo Vas da prilikom kretanja po 4DX dvorani pazite i ne stojite na osloncima za noge te da ostanete sjediti na svom mjestu do završetka predstave;
tokom predstave pazite na svoje stvari kako iste ne bi zbog kretanja i efekata odletjele ili se zaglavile te uzrokovale nepravilan rad 4DX sistema;
molimo budite posebno pažljivi ako u 4DX dvoranu unosite vruće napitke, hranu i sladoled te u slučaju ispuštanja predmeta ili prolijevanja tekućine, ostanete sjediti na svom mjestu do završetka predstave;
iz sigurnosnih razloga strogo je zabranjeno korištenje dječjih ili dodatnih sjedišta, te sjedenje u krilu;
očekujte da ćete možda biti malo pokvašeni – to je dio 4DX doživljaja!;

Odgovornost
11. 4DX predstavu gledate isključivo na vašu vlastitu odgovornost.
12. CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja gledalaca protivno sigurnosnim uputama i upozorenjima datim u ovim Opštim uslovima.
13. CineStar ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme gledanja 4DX predstave. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Opštim uslovima tokom 4DX predstave.

Opšte odredbe
14. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.