Stars Club BusinessNagradite svoje poslovne partnere i suradnike originalnim poklonom!

Nagradite sebe - jer vi to zaslužujete.
Nagradite svoje poslovne partnere - jer oni to vole.
Nagradite svoje suradnike - jer će oni to znati cijeniti.
Nagradite djecu svojih suradnika - jer oni to cijene već sada.Stars Club 2 x bonus Business kartica jedinstvena je po tome što se, za razliku od svih drugih kartica na tržištu, koristi u slobodno vrijeme i za zabavu. Ovom karticom je moguće kupovati kinoulaznice i putem interneta te određene usluge i proizvode na blagajnama multipleksa CineStar.
Sve pravne osobe mogu kupiti kinoulaznice za svoje djelatnike, poslovne partnere i sl. te ih položiti na business kartice

Položene kinoulaznice moguće je zamijeniti za ulaznice za sve redovne projekcije, osim za Spektakle. Moguće je nadoplatiti dodatke na kinoulaznicu (3D, eXtreme, VIP sjedala, trajanje filma) prema trenutno važećem cjeniku kinoulaznica CineStara.


Pritom je važno znati sljedeće:
• Na jednu karticu možete položiti najmanje pet ulaznica, a kartice su besplatne.
• Kod kupovine više kartica nije potrebno položiti jednak broj ulaznica na sve kartice (one izgledaju isto, ali broj ulaznica na njima će biti različit).
• Za kupljene kartice (položene ulaznice) pravna osoba dobiva R1 račun u skladu sa zakonskim propisima.
• Uz svaku karticu dostavljamo i pristupnicu. Nju je potrebno popuniti i predati na blagajni prilikom prvog sposjeta kinu kako bismo aktivirali karticu na ime vlasnika.
• Nakon aktivacije kartice, kinoulaznice je moguće kupovati na blagajni i putem interneta.
• Ukoliko korisnik kartice na nju položi gotovinu, ona poprima obilježja Classic kartice. Tada je njome, osim ulaznica, moguće kupovati i proizvode na blagajnama multipleksa CineStar (isključivo s gotovinskog dijela kartice).
• Pravna osoba ne dobiva ulaznice, već isključivo kartice s ulaznicama.
• Pravna osoba ne mora odmah odrediti imena djelatnika ili poslovnih partnera kojima će kartice biti ustupljene. Naime, svaki djelatnik će uz karticu dobiti i pristupnicu te karticu aktivirati na svoje ime prilikom prvog dolaska u multipleks CineStar.
• U svakom drugom pogledu ova kartica ima iste osobine kao i Stars Club 2 x Bonus classic kartica, što znači da se na nju mogu polagati novčani iznosi, stjecati bonus ulaznice i bodovi u skladu s Općim uvjetima.
• Ukoliko se radi o velikom broju kartica, moguće je dogovoriti tiskanje brendiranih kartica pravne osobe. Pri tome funkcionalnost kartice ostaje nepromijenjena.
• Karticu je moguće “nadopunjavati” ulaznicama. Ukoliko pravna osoba odluči ponovno kupiti ulaznice svojim djelatnicima, polaganje novih ulaznica će se izvršiti kroz računalni sustav i to u skladu s nalogom pravne osobe.
• Jednom kupljene i položene ulaznice nije moguće stornirati. Business kartica na kojoj se nalaze samo kinoulaznice može se koristiti u multipleksu CineStar Mostar.

Cijene kinoulaznica obzirom na jednokratnu kupljenu količinu: 

Broj kupona/kinoulaznica
Cijena jedne kinoulaznice u KM
do 19
6,00
20 - 100
5,50
101 - 500
5,00
501 - 1000
4,50
1001 - 5000
4,00

U trenutku kad se na Business karticu položi gotovina, ona poprima obilježja Classic kartice te za nju vrijede jednaka ograničenja.

Za narudžbu i informacije, molimo da nas kontaktirate na mail: marketing.bih@blitzgroup.eu