Radno vrijeme i rezervacije

BLITZ-CINESTAR d.o.o. Sarajevo
Ulica Himze Polovine 2a, 71000 Sarajevo

CineStar Mostar
ul Kardinala Stepinca bb
Mepas Mall
Faks:+387 36 320 303

 

PRESS:
e-mail kontakt za novinarska pitanja: press@cinestarcinemas.eu


OPĆE INFORMACIJE:
e-mail kontakt za opšte informacije: info.bih@cinestarcinemas.eu


Telefonska linija za rezervaciju kino ulaznica i opće informacije privremeno nije u funkciji.