Opći uvjeti Studenske kartice

 OPĆI UVJETI POSLOVANJA STUDENTSKOM KARTICOM Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo

1. Izdavanje CineStar studentske Kartice
CineStar studentsku karticu (u daljnjem tekstu: Kartica) izdaje Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo, ul Himze Polovine, Sarajevo (u daljnjem tekstu: Izdavač). Kartica se može koristiti u svim multipleksima CineStar. Vlasnik Kartice (u daljnjem tekstu: Vlasnik) može biti svaki redoviti student u Republici Hrvatskoj koji ispuni i preda pristupnicu, predoči valjani index uz valjanu identifikacijsku ispravu te jednokratno uplati iznos od 2,00 KM. Vlasnik karticu može koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Kartica glasi na ime Vlasnika i isključivo je Vlasnik kartice može i smije koristiti. Redoviti student može imati samo jednu studentsku karticu. Vlasnik je jedini ovlašten tražiti opoziv stare te izdavanje nove Kartice. Opoziv se može tražiti samo u slučaju gubitka kartice. Kartica nije prenosiva na treću osobu.

2. Korištenje kartice
Karticu je moguće koristiti isključivo na blagajnama za prodaju kinoulaznica i na prodajnim mjestima hrane i pića u CineStaru osim alkohola i cigareta. Na internetu moguće je samo pogledati stanje index bodova na Kartici uz pomoć PIN-a. Vlasnik je prilikom kupovine u CineStaru dužan pokazati identifikacijsku ispravu radi ostvarivanja prava na pogodnosti koje Kartica omogućava, a koje su u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Kartica je valjana do 1.10. tekuće godine, a nakon toga Kartica prestaje važiti. Ponovno aktiviranje može se ostvariti osobnim dolaskom Vlasnika na blagajnu CineStara, predočenjem valjanog indexa za tekuću godinu / potvrde o studiranju ovjerene na fakultetu, te važeće indentifikacijske isprave. Pri ponovnom aktiviranju nije potrebno ponovno uplaćivati 2,00 KM, već Vlasniku ostaje na korištenje ista Kartica s istim serijskim brojem. Index bodovi na Kartici čuvaju se i mogu zamijeniti za CineStar index poklone max. unutar 12 (dvanaest) mjeseci nakon isteka valjanosti Kartice. Vlasnik je dužan čuvati svoju Karticu i savjesno postupati s njom te je koristiti isključivo u skladu s ovdje navedenim Općim uvjetima.

3. Pogodnosti korištenja CineStar studentske kartice
Vlasnik Kartice može ostvariti sljedeće pogodnosti:
- povoljnije cijene kinoulaznica (prema cijeniku važećem na dan kupovine ulaznica)
- index bodovi
- vlasnik Kartice stječe pravo na povoljnije cijene hrane i pića u CineStaru kupnjom Studentskog menija prema cjeniku važećem na dan kupovine)
- povoljnije kinoulaznice u sklopu “Moja CineStar srijeda” predočenjem kartice na blagajni kina (bez koda)
- svaki puta kada vlasnik kartice učlani novih 5 prijatelja u CineStar studentsku obitelj dobiva na poklon 1 besplatnu ulaznicu (5 prijatelja odjednom)

4. Kinoulaznica
Vlasnik Kartice stječe pravo na povoljnije cijene kinoulaznica tijekom cijelog tjedna prema važećem cjeniku na dan kupovine ulaznica. Vlasnik Kartice može kupiti maksimalno 2 (dvije) kinoulaznice za isti dan. Ostali prodajni artikli u CineStaru mogu se kupovati neograničeno. Index bodovi se sakupljaju isključivo uz predočenje Kartice. Blitz - CineStar d.o.o. Sarajevo zadržava pravo promjene cijena kinoulaznica u izvanrednoj situaciji.

5. Index bodovi
Vlasnik Kartice stječe pravo na index bodove isključivo kupovinom na blagajnama u CineStaru uz predočenje Kartice i u skladu s ovdje navedenim uvjetima i to na način:
- svaka kupljena povoljnija ulaznica donosi jedan index bod
- svakih potrošenih 6,00 KM na blagajnama hrane i pića donosi jedan index bod

Prikupljene index bodove moguće je zamjeniti za sljedeće CineStar index poklone:
10 index bodova = Plakat filma po izboru
(izbor ovisi o raspoloživosti pojedinih plakata)
20 index bodova = Studentski meni
30 index bodova = 1 DVD + Studentski meni
(izbor ovisi o raspoloživosti pojedinih DVD-a)
Lista DVD naslova objavljena je na službenoj web stranici CineStara.


6. Gubitak Kartice
O mogućem uništenju, gubitku ili krađi Kartice, Vlasnik je dužan odmah osobno obavijestiti Izdavača (info blagajna CineStara). Izdavač ne preuzima nikakve financijske obveze ili odgovornost za štetu koja nastane uslijed gubitka ili krađe Kartice. Opoziv Kartice od strane Vlasnika moguć je samo ako je Vlasnik naveo pravilne podatke koji moraju biti istovjetni s podacima koje je upisao na pristupnici prilikom izdavanja Kartice. Količina index bodova, u trenutku kada Izdavač zaprimi obavijest o prijavi gubitka ili krađe Kartice, odnosno Zahtjev za opoziv Kartice, prenosi se na novu Karticu. Prilikom izdavanja nove kartice Vlasnik je ponovno dužan jednokratno uplatiti 2,00 KM. Izdavač ne jamči i nije dužan nadoknaditi moguće umanjenje index bodova nastalih od trenutka gubitka Kartice pa do zaprimanja obavijesti o opozivu Kartice od strane Vlasnika.

7. Reklamacije
Reklamacije kao i dodatne informacije, moguće je rješavati na info blagajni CineStara, putem telefona 036 333 340 ili putem e-maila: studentska@blitzgroup.eu

8. Završne odredbe
Opći uvjeti poslovanja ovom Karticom imaju snagu ugovora. Potpisom pristupnice za ovu Karticu Vlasnik potvrđuje da je obaviješten o sadržaju Općih uvjeta, da ih prihvaća i da se izrijekom slaže s njima. Index bodovi se ne mogu zamijenjivati za gotovinu već isključivo za CineStar index poklone u skladu s ovdje navedenim uvjetima. Pogodnosti povoljnije cijene ulaznica ne mogu se primjenjivati za ulaznice predstava koje se prikazuju pretpremijerno ili imaju poseban status zbog ograničenja na koje Izdavač ne može utjecati. Izdavač može, sukladno važećim propisima i pravilima sustava COMPESO WinTicket i svojom poslovnom politikom, izmijeniti Opće uvjete koji će biti objavljeni na službenim web stranicama CineStara. Za rješavanje mogućih sporova stvarno je nadležan sud u Sarajevu. Ovi Opći uvjeti se odnose isključivo na svaku pojedinu Studentsku Karticu i ne mogu se na bilo koji način povezivati s bilo kojom drugom Karticom Izdavača, neke druge ustanove ili društva. Ukoliko Izdavač odluči, iz bilo kojeg razloga, povući Karticu iz opticaja, Korisniku će biti omogućeno trošenje index bodova s Kartice u periodu od najviše 3 mjeseca od dana kada je donesena odluka o povlačenju. Takva moguća odluka bit će objavljena na službenim web stranicama CineStara (www.blitz-cinestar-bh.ba).