Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja multipleksa Blitz-CineStar d.o.o Sarajevo

Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju usluga javnog prikazivanja audiovizualnih djela i drugih usluga koje se s vremena na vrijeme pružaju u multipleksima CineStar ("usluga"), odnosno rezervacije usluge, naručivanja usluge, plaćanja usluge (pružatelj usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Himze Polovine 2a JIB: 4200268040009 ("Blitz-CineStar")) i/ili općenito ulaska u prostorije multipleksa CineStar, upoznate s ovim Općim uvjetima poslovanja multipleksa Blitz-CineStar. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@blitz-cinestar-bh.ba ili izravno osoblju Blitz-CineStara.

Prihvaćanje Općih uvjeta
1. Korištenjem usluge i/ili rezervacijom usluge i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem ulaznice za korištenje usluga (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostorije multipleksa CineStar, prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja multipleksa Blitz-CineStar ("Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga Blitz-CineStara koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas da ne koristite usluge, ne rezervirajte usluge, ne naručujete usluge, odnosno ne kupujte ili na drugi način ne stječite ulaznice za korištenje usluga te ne ulazite u prostorije multipleksa CineStar.
2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje multipleksa CineStar primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
3. Ovi Opći uvjeti se odnose na usluge koje pružaju društvo Blitz-CineStar d.o.o., te referenca u ovim Općim uvjetima na Blitz-CineStar se na odgovarajući način odnosi i na Blitz-CineStar d.o.o.
4. U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treću osobu, ovi Opći uvjeti se prenose i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice, kao i na osobu koja u odnosnom trenutku koristi, rezervira, naručuje, kupuje ili stječe uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama multipleksa CineStar. Kupac je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Općih uvjeta.

Promjene Općih uvjeta i stupanje na snagu
5. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Blitz-CineStar Vam savjetuje da prije korištenja usluge, rezervacije usluge, narudžbe usluge, kupnje ili drugog stjecanja ulaznice za korištenje usluga ili ulaska u prostorije multipleksa CineStar provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Rezervacija i kupnja ulaznica
6. Rezervacija kinoulaznica moguća je do 60 minuta prije početka projekcije. Rezervacije se brišu 30 minuta prije početka projekcije, osim u slučaju posebnih akcija. U tom slučaju, informacije o brisanju rezervacija biti će posebno istaknute na stranici akcije i u procesu rezervacije ulaznica. Sve nepreuzete rezervacije sustav će automatski obrisati.
7. Svaki korisnik može imati aktivne najviše 2 rezervacije sa po četiri ulaznice.
8. Ukupan broj mjesta koja je moguće rezervirati je ograničen. Ukoliko sustav ne dozvoljava rezervaciju zbog popunjenosti, ulaznice je još uvijek moguće kupiti na blagajnama.
9. Ulaznice je moguće kupiti na blagajnama multipleksa CineStar, i putem Interneta.
10. Kupnja ulaznica putem Interneta uređena je sukladno Općim uvjetima plaćanja putem Interneta koji su dostupni ovdje.
11. Ulaznice je moguće platiti gotovinom, bankovnim karticama ili Stars Club 2x bonus karticom.
12. Djeca plaćaju punu cijenu ulaznice bez obzira na dob.
13. Za kupnju ulaznice vrijede cijene navedene za određenu predstavu odnosno uslugu. U cijenu ulaznice uračunat je i PDV.
14. Prilikom kupovine ulaznica gotovinom, kupac je dužan na licu mjesta prebrojiti vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
15. Blitz-CineStar zadržava pravo izmjene cjenika.
16. Posjetitelj se obvezuje odmah nakon preuzimanja ulaznice provjeriti podatke o željenoj usluzi, vremenu i mjestu predstave, te sve ostale podatke jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
17. Zamjena kupljene ulaznice za drugu uslugu je moguća najkasnije sat vremena prije početka odnosne usluge za koju je ulaznica kupljena.
18. Kupac nema pravo na naknadu za neiskorištenu ili djelomično iskorištenu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu ulaznicu.
19. Za kupljene, a nepreuzete ulaznice nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus ulaznica, bodova…).

Blagajne
20. Blagajne za prodaju ulaznica otvaraju se sat vremena prije prve predstave u tom danu.
21. Blagajne za prodaju ulaznica zatvaraju se pola sata nakon početka posljednje predstave.

Ulazak u dvorane
22. Pravo na ulazak u dvoranu stječe se pokazivanjem važeće ulaznice.
23. Zabranjen je ulazak u dvoranu bez važeće ulaznice. Blitz-CineStar zadržava pravo provjeriti pravo ulaska kao i osnovu za ostvarenje popusta te u slučaju nedostatka spomenutog posjetitelju zabraniti ulazak u dvoranu, tj. posjetitelja udaljiti iz nje. Iz tog razloga je posjetitelj dužan kod sebe imati ulaznicu i dokaz o pravu na stjecanje popusta (npr. studentska iskaznica i sl.) do kraja predstave.
24. Posjetiteljima koji žele ući u dvoranu nakon početka predstave ulazak će biti dozvoljen prema diskrecijskoj ocjeni osoblja Blitz-CineStara, samo ako se time ne ometaju drugi posjetitelji.
25. Unošenje oružja, digitalnih foto aparata i sličnih uređaja za snimanje slike ili zvuka nije dozvoljeno.
26. U dvorane dopušteno je unositi samo hranu i piće kupljene na prodajnim mjestima multipleksa CineStar. Blitz-CineStar zadržava pravo zabrane ulaska u dvoranu ukoliko posjetitelj sa sobom ima proizvode kupljene na drugome mjestu te ima pravo te proizvode zadržati do kraja predstave, te potom vratiti iste njihovom vlasniku.
27. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u dvorane nije dozvoljeno, uz iznimku pasa vodiča za slijepe osobe i osobe s posebnim potrebama. Psi vodiči za slijepe osobe i osobe s posebnim potrebama mogu prisustvovati predstavi odnosno usluzi uz preduvjet da imaju brnjicu i da su na povodcu i uz pokaz iskaznice/putovnice kojom se dokazuje da je pas obučen za psa vodiča. Za njih se ne plaća naknada.
28. U svakom multipleksu CineStar postoje dvorane s osiguranim mjestima za osobe s invaliditetom. Preporuča se prethodno provjeriti prilagođenost dvorane potrebama konkretnog posjetitelja.

Ponašanje u prostorijama multipleksa Cinestar i dvoranama
29. Posjetitelj je obvezan sjesti na sjedalo naznačeno na ulaznici, te se pažljivo i odgovorno odnositi prema imovini i prostorijama multipleksa CineStar i dvorana.
30. Nije dozvoljeno ometati ostale posjetitelje u praćenju predstave.
31. Na mobilnim telefonima treba isključiti zvuk, a upotreba bilo kakvog uređaja s mogućnošću snimanja slike ili tona za vrijeme predstave nije dozvoljena.
32. U unutrašnjim prostorijama multipleksa CineStar nije dozvoljena upotreba koturaljki, inline koturaljki, skate boardova i sl.
33. Osoblje Blitz-CineStar-a nakon opominjanja može posjetitelje udaljiti s predstave bez prava na povrat cijene ulaznice ukoliko:
- ne zauzmu mjesta koja su naznačena na njihovoj ulaznici;
- svojim ponašanjem ometaju ostale posjetitelje tijekom prikazivanja filma;
- su, prema mišljenju osoblja Blitz-CineStar-a, pod utjecajem alkohola ili drugih opijata;
- puše u prostorijama multipleksa CinesSar uključujući dvorane;
- na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način onečiste ili oštećuju prostorije ili imovinu;
- u prostorije multipleksa CineStar unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.), i to neovisno o tome hoće li te predmete koristiti u dvorani ili ne;
- bez dozvole osoblja Blitz-Cinestar-a u prostorije multipleksa CineStar uključujući dvorane unesu hranu i/ili piće kupljenu izvan prostorija multipleksa CineStar.
34. Po završetku usluge posjetitelji moraju napustiti dvoranu kroz označene izlaze. Zadržavanje u dvorani nakon završetka prikazivanja nije dopušteno.
35. Po završetku prikazivanja audiovizualnog djela posjetitelj je dužan vratiti 3D naočale osoblju kina (ukoliko je prisustvovao 3D projekciji).
36. U prostorima multipleksa CineStar posjetitelj se obvezuje poštivati propise vezane uz ograničavanje uporabe duhanskih propisa kako su na snazi.
Pravo izmjene dvorane i programa
37. Blitz-CineStar zadržava pravo promjene dvorane u kojoj će se održati predstava za koju ste kupili ulaznice, te vezano uz navedeno nemate pravo bilo kakvih potraživanja prema Blitz-CineStar-u.
38. Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja predstave, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za kupljenu ulaznicu imate pravo tražiti povrat novca ili ju zamijeniti za isto audiovizualno djelo u nekom drugom terminu.

Odgovornost za stvari
39. Posjetitelj je dužan paziti na osobne stvari i za čitavog trajanja predstave držati ih kod sebe pod svojim nadzorom. Blitz-CineStar ne odgovara ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti, uzrokom u stvari i zbog postupanja ili propusta samog posjetitelja.
40. Preporučamo da sve vrijednije predmete ne unosite u prostorije multipleksa CineStar, odnosno da organizirate njihovo čuvanje izvan prostorija multipleksa CineStar. CineStar ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.
41. Blitz-CineStar će, iznimno, na zahtjev posjetitelja primiti na čuvanje novac, dragocjenosti, vrijednosne papire i druge vrijedne stvari koje posjetitelj donese i hoće mu ih predati na čuvanje, osim ako utvrdi da u konkretnom slučaju ne raspolaže prikladnim prostorijama za njihov smještaj, ako su u odnosu na vrstu i kategoriju objekta od prekomjerne vrijednosti, ako su opasne, glomazne ili ako njihovo čuvanje prelazi mogućnosti Blitz-CineStar-a iz kakva drugoga opravdanog razloga. Za sve takve stvari posjetitelj se obvezuje kontaktirati osoblje Blitz-CineStar-a
42. Blitz-CineStar ne preuzima odgovornost za izgubljene ili nestale stvari koje mu posjetitelj nije prethodno predao na čuvanje sukladno prethodnoj točki.

Parking
43. Posjetitelj je dužan informirati se o načinu ostvarivanja besplatnog parkiranja na www.blitz-cinestar-bh.ba. Blitz-CineStar ne odgovara za povrat novca za naplatu parkiranja ukoliko posjetitelj nije proučio pravila za ostvarivanje besplatnog parkiranja određena od strane vlasnika parkirališta i/ili Blitz-CineStar-a.

Zabrana audio i video snimanja
44. Filmovi su djela zaštićena autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Umnožavanje, prenošenje ili javno prikazivanje snimljenih djela bez pismenog odobrenja vlasnika prava (ugovor o licenci) podliježe kaznenom progonu. Iz tog razloga nije dopušteno snimanje tona i zvuka tijekom prikazivanja filma (čak ni u privatne svrhe).

Zaštita Vaših podataka
45. Kako bi ostvarili pravo na korištenje usluge možda je potrebno dati određene osobne podatke, te podatke o bankarskoj kartici, te prikupljanje takvih osobnih podataka podliježe Općim uvjetima zaštite osobnih podataka koji su dostupni ovdje.
46. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani VeriSign SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
47. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru.
48. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treća strana (Intesa Sanpaolo Banka) koja zaprima Vaše osobne podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših osobnih podataka i/ili broja kreditne kartice, Blitz-CineStar ne snosi odgovornost.

Prigovori
49. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na slijedeće adrese:

Blitz-CineStar d.o.o Sarajevo
Himze Polovine 2a, Sarajevo
JIB:42002680400009
MBS:65-01-0252-12

Ograničenje odgovornosti
50. Usluge Blitz-CineStar-a koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno pojedinih filmova ili drugih audiovizualnih djela.
51. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja gledatelja ili trećih osoba protivno odredbama ovih Općih uvjeta.
52. Blitz – CineStar odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namjere ili krajnje nepažnje.
53. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Blitz – CineStar iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za uslugu.

Opće odredbe
54. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.