Opći uvjeti plaćanja putem Interneta

Opći uvjeti plaćanja putem Interneta

Molimo Vas da se prije početka korištenja bilo koje usluge plaćanja ("usluga") putem Internet stranica www.blitz-cinestar-bh.ba ("stranice") (pružatelj usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Himze Polovine 2a JIB: 4200268040009, ("Blitz-CineStar")) upoznate s ovim Općim uvjetima plaćanja putem Interneta. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info.bih@blitzgroup.eu

Prihvaćanje Općih uvjeta
1. Korištenjem usluge putem stranica, prihvaćate ove Opće uvjete plaćanja putem Interneta ("Opći uvjeti"). Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite navedenu uslugu.
2. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti korištenja Internet stranica www.blitz-cinestar-bh.ba koji su dostupni ovdje.
3. Opći uvjeti se odnose na plaćanja koja se vrše putem stranica Blitz-CineStar, sa sjedištem u Sarajevu, Himze Polovine 2a JIB: 4200268040009).

Promjene Općih uvjeta
4. Blitz-CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem korištenja usluge smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Blitz-CineStar Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Kupovina kinoulaznica putem Stars Club 2 x Bonus kartice
5. Kupovina kinoulaznica putem Stars Club 2 x Bonus kartice podliježe slijedećim uvjetima:
- Jednom potvrđena kupovina kinoulaznica više se ne može opozvati ili poništiti.
- Za kupljene, a nepreuzete kinoulaznice, nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus kinoulaznica, bodova...).
- Kinoulaznice kupljene putem Interneta možete preuzeti na blagajni kina ili ih ispisati pomoću print@home usluge.
- Uporaba Web koda za preuzimanje kinoulaznica na blagajnama nije dozvoljena u svrhu ulaska u kino dvoranu (u dvoranu se može ući isključivo uz predočenje kinoulaznice).
- Za online kupovinu kinoulaznica nužno je upisati ispravan broj kartice i PIN-a kojeg ste odabrali na blagajni kina prilikom aktivacije Stars Club 2 x Bonus kartice.
- Blitz-CineStar zadržava pravo promjene kinodvorane u kojoj će se održati predstava za koju ste kupili ulaznice.
- Blitz-CineStar zadržava pravo otkazivanja projekcije, kao i promjene u rasporedu ili terminu prikazivanja filmova. U tim slučajevima, za ulaznicu kupljenu putem Stars Club 2x Bonus kartice, imate pravo tražiti povrat novca, ili ju zamijeniti za isti film u nekom drugom terminu.
- Prije nego što kupovinu konačno potvrdite, provjerite podatke o željenom filmu, vremenu i mjestu predstave te sve ostale podatke koje unosite u sustav jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
- Blitz-CineStar ne odgovara za zlouporabe Stars Club 2 x Bonus kartice koje su posljedica korištenja usluge internetske prodaje na neodgovarajuće zaštićenom računalu.
- Storniranje ili zamjena kupljenih ulaznica nije moguća (osim u slučaju točke 7 gore).
- Na Stars Club 2XBonus karticu je moguće izvršiti nadoplatu na blagajni kina. Minimalna nadoplata iznosi 10,00 BAM.
- Nadoplata se odnosi na polaganje gotovine, a ne na polaganje kinoulaznica.

Print@home
9. Print@Home je usluga ispisa kinoulaznice kupljene online. U tom slučaju nije potrebno ispisivati kinoulaznice na blagajnama kina. Kinoulaznica se može ispisati o vlastitom trošku i u vlastitoj organizaciji (primjerice kod kuće ili u uredu).
10. Usluga Print@Home koristi se na sljedeći način:
- na web stranici CineStara (www.blitz-cinestar-bh.ba), nakon odabira željenog CineStar kina, korisnik treba upisati svoj PIN. Zatim je potrebno odabrati filmski naslov, dan, termin, dvoranu i mjesto sjedenja. Transakcija se smatra uspješnom ukoliko na Vašu e-mail adresu, povezanu sa Stars Club karticom, stigne CineStar potvrda s Web kodom kupljenih kinoulaznica. Ukoliko mail s potvrdom nije došao u folder primljene pošte, potrebno je provjeriti folder neželjene pošte. Korisnik ispisuje kinoulaznicu na kojoj se nalazi Web kod. Prilikom dolaska u CineStar i ulaska u kinodvoranu, korisnik pokazuje kinoulaznicu djelatniku koji očitava Web kod i prema porukama sa čitača dopušta ili ne dopušta ulazak u dvoranu. Za cijelu transakciju ispisuje se jedna print@home ulaznica s jednim Web kodom. Ukoliko korisnik kupuje više kinoulaznica, potvrda s jednim Web kodom vrijedi za sve kupljene kinoulaznice u toj transakciji. Isti Web kod može se koristiti samo jednom.

Zaštita Vaših podataka
1. Kako bi ostvarili pravo na korištenje usluge možda je potrebno dati određene osobne podatke, te podatke o bankarskoj kartici, te prikupljanje takvih osobnih podataka podliježe Općim uvjetima zaštite osobnih podataka koji su dostupni ovdje.
2. Svi podaci o korisničkoj kartici su šifrirani VeriSign SSL certifikatom, radi maksimalne sigurnosti i zaštite podataka.
3. Kako bi zaštita Vaših podataka bila potpunija, povjerljive informacije o karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje ste naveli se ne pohranjuju na serveru.
4. Transakcijom putem Vaše kartice upravlja treća strana (Intesa Sanpaolo Banka) koja zaprima Vaše osobne podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije. U slučaju neovlaštenog korištenja Vaših osobnih podataka i/ili broja kreditne kartice,
Blitz-CineStar ne snosi odgovornost.

Prigovori
5. Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na slijedeće adrese:
Blitz-CineStar d.o.o Sarajevo
Himze Polovine 2a, Sarajevo
JIB:42002680400009
MBS:65-01-0252-12

Ograničenje odgovornosti
6. Usluge Blitz-CineStar-a koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. Blitz-CineStar ne odgovara za sadržaj usluge, odnosno pojedinih filmova ili drugih audiovizualnih djela.
7. Blitz-CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja gledatelja ili trećih osoba protivno odredbama ovih Općih uvjeta.
8. Blitz – CineStar odgovara isključivo za štetu nastalu zbog namjere ili krajnje nepažnje.
9. Maksimalni iznos štete za koju odgovara Blitz – CineStar iz ugovornog odnosa povezanog sa odnosnom uslugom je ograničen na iznos plaćen za uslugu.

Opće odredbe
10. Na odnos između Vas i Blitz-CineStara primjenjuju se propisi važeći na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.