Opći uvjeti korištenja 4DX™ usluge

Opći uvjeti korištenja 4DX usluge
Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju 4DX usluge (pružatelj usluga društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vice Vukova 6, OIB: 24146311117, (dalje u tekstu: "CineStar")) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja 4DX usluge. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: info@cinestarcinemas.eu ili osoblju Cinestara.
 
Prihvaćanje Općih uvjeta
1. Kupnjom ulaznice za 4DX predstavu ili ulaskom u 4DX dvoranu prihvaćate ove Opće uvjete korištenja 4DX usluge ("Opći uvjeti"), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga CineStara.
 
Promjene Općih uvjeta
2. CineStar zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savjetuje da prije kupnje ulaznice za 4DX predstavu ili ulaska u 4DX dvoranu provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Opće informacije o 4DX sustavu
3. 4DX sustav koristi 4DX pokretna sjedala koja su programirana da se pomiču i vibriraju tijekom 4DX predstava u kombinaciji sa specijalnim ambijentalnim efektima uključujući udare zraka ili vjetra, vodeni sprej, maglu, rosu, mjehuriće, miris, i bliješteća svjetla. Ovim Općim uvjetima CineStar želi prikladno upozoriti na sve karakteristike i potencijalne opasnosti koje proizlaze i/ili mogu proizaći iz takvih kretanja i fizičkih senzacija u slučaju nepridržavanja sigurnosnih pravila i uputa i, gdje je to primjenjivo, na obvezu zabrane korištenja 4DX usluga ili konkretno 4DX pokretnih sjedala. 4DX efekti ovise o svakom filmu koji se prikazuje u 4DX dvorani te na intenzitet istih ne možemo utjecati, budući da CineStar ne programira 4DX  efekte već ih dobivamo u digitalnom obliku za svaki film.
 
4. 4DX Pokretna sjedala
· 4DX pokretna sjedala koriste intenzivne pokrete i jake vibracije koje mogu predstavljati opasnost i uzrokovati ozbiljne ozljede tijekom 4DX predstave ukoliko se ne pridržavate sigurnosnih pravila sadržanih u ovim Općim uvjetima.
· Posjetitelji sa zdravstvenim problemima ili ozljedama trebali bi zatražiti medicinski savjet prije korištenja 4DX pokretnih sjedala.
· Tijekom predstave, osim u krajnjoj nuždi, zabranjeno je ustajati se ili kretati po 4DX dvorani. Posjetitelji koji stoje ili se kreću trebali bi se što prije vratiti na svoja sjedala ili napustiti dvoranu.
· Molimo Vas da posebnu pažnju obratite na to da kada ulazite, sjedate ili se krećete po 4DX dvorani na odgovarajući način osigurate i spriječite da odjeća, osobna imovina, ili bilo koji dio tijela ne budu uhvaćeni između 4DX pokretnih sjedala i zidova ili stepenica.
· CineStar i 4DX ne preuzimaju odgovornost za gubitak ili štetu na nepropisno odloženim predmetima.
· U slučaju unošenja hrane i napitaka u 4DX dvoranu, molimo da posebnu pažnju obratite na osiguranje i sprječavanje da hrana i napici budu ispušteni ili proliveni. Ako tijekom prikazivanja ispustite predmete ili prolijete tekućinu, molimo Vas da se suzdržite od napuštanja svojih sjedala radi dohvata takvih predmeta te da ne poduzimate druge radnje do završetka predstave.
· Iz sigurnosnih razloga strogo je zabranjeno korištenje dječjih ili dodatnih sjedala te sjedenje u krilu. Djeci mlađoj od 4 godine iz sigurnosnih razloga nije dopušteno gledanje 4DX predstave. Također, zbog toga što 4DX pomična sjedala mogu kolidirati s drugim 4DX pokretnim sjedalima ispred ili iza njih, sva djeca trebala bi sjediti uz, a ne ispred ili iza, osobe u njihovoj pratnji.
· Molimo posjetitelje da nikada ne stoje na odmorištima za noge i da paze prilikom kretanja dvoranom kako bi izbjegli spoticanje ili padanje preko odmorišta za noge.
 
5. Sustav za ambijentalne efekte
· Strogo je zabranjeno fenove, uređaje za mjehuriće, stroboskope i uređaje za maglu dovoditi u doticaj sa stranim predmetima, uključujući dijelove tijela, odjeću, osobnu imovinu te hranu i piće jer mogu uzrokovati ozbiljne ozljede i kvar opreme.
· U svako doba svi strani predmeti moraju biti spriječeni od dolaska u kontakt sa 4DX opremom.
· Vjetar: Molimo da posebnu pozornost posvetite osiguranju slobodnih predmeta poput šalova ili šešira koji mogu biti otpuhani tijekom efekta vjetra, budući da takvi predmeti mogu uzrokovati nepravilan rad opreme. U slučaju kada su predmeti otpuhani tijekom 4DX predstave, posjetiteljima je strogo zabranjeno skupljanje takvih predmeta tijekom predstave. Svi predmeti biti će vraćeni nakon završetka predstave uz asistenciju djelatnika CineStara.
· Miris: Ovisno o radnji filma, koristit će se ponekad i efekti mirisa slični spaljenim kemikalijama ili dimu. Molimo sve posjetitelje da u tom slučaju ne paničare jer to su samo efekti, a u slučaju bilo kojeg kvara ili problema svi posjetitelji će biti obaviješteni od strane djelatnika CineStara i na vrijeme izvedeni iz dvorane.
· Mjehurići: Tekućina za mjehuriće korištena tijekom 4DX predstave sadrži iste sastojke kao obično sredstvo za pranje i ne bi trebala uzrokovati štetu na odjeći, ali može oštetiti druge osobne stvari ili zaprljati osjetljive materijale poput kože ili svile. Molimo sve posjetitelje da osjetljive predmete spreme prije početka predstave radi sprječavanja nastanka mrlja ili štete.
· Voda: Voda u spreju tijekom 4DX predstave je pročišćena i ne bi trebala uzrokovati fizičke ozljede, ali može navlažiti odjeću, oštetiti odjeću osjetljivu na vlagu, uzrokovati lagane mirise i utjecati na šminku. Dodatno, takva voda može uzrokovati nelagodu kada se koriste 3D naočale. Osjetljivi predmeti poput kožnih ili svilenih proizvoda trebali bi biti spremljeni prije početka predstave radi sprječavanja nastanka mrlja ili štete.
 
Zabrana i ograničenje korištenja 4DX usluge
6. 4DX pokretna sjedala koriste intenzivne kretnje i vibracije koje mogu biti štetne za određene kategorije osoba. Radi sprječavanja nezgoda ili ozljeda, sljedeće osobe ne smiju koristiti 4DX pokretna sjedala i ne smiju prisustvovati 4DX predstavi:
a) Osobe sa zdravstvenim problemima poput visokog krvnog tlaka, srčanih oboljenja, ozljedama leđa ili vrata, epilepsijom;
b) Starije osobe ili osobe s invaliditetom ili slijepe osobe (vidjeti i točku 7.);
c) Trudnice;
d) Osobe sklone mučninama zbog kretanja ili osobe koje su fizički ili mentalno osjetljive;
e) Osobe pod utjecajem alkohola;
f) Djeca mlađa od 4 godine starosti (djeca između 4 i 7 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe);
g) Osobe ispod 100 centimetara visine; i
h) Zbog specifikacija 4DX pokretnih sjedala, osobe koje teže preko 120 kilograma.
 
Zbog sigurnosnih rizika, molimo Vas da, u slučaju da spadate u jednu od prethodno navedenih kategorija osoba, pogledate odgovarajuću predstavu u nekom drugom formatu (a ne 4D formatu).
7. Molimo da imate razumijevanja da Pružatelj usluga za slijepe posjetitelje ili posjetitelje s invaliditetom, mora u svakom pojedinom slučaju primijeniti pojačanu pozornost radi utvrđivanja da li navedene kategorije posjetitelja mogu sigurno gledati 4DX predstavu. Radi što veće sigurnosne zaštite, za takve kategorije posjetitelja se može zahtijevati pratnja pomagača ili skrbnika i mogu prisustvovati 4DX predstavi samo nakon što ovlaštena osoba CineStara utvrdi da je to u konkretnom slučaju opravdano. Posjetitelji za koje je utvrđeno da mogu gledati 4DX predstavu moraju biti u potpunosti informirani o uključenim sigurnosnim rizicima (koji su navedeni u ovim Općim uvjetima) te će im biti osigurana pomoć prilikom smještaja na njihovo sjedalo u dvorani.
8. Za vrijeme 4DX predstave obvezni ste poštivati sigurnosna upozorenja i upute osoblja CineStara.
9. Za 4DX nije moguće slijedeće:
 • Rezervacija ulaznica;
 • Zamjena bonus ulaznica i bodova;
 • Nadoplate;
 • Popusti za Senior karticu;
 • CineStar kuponi;
 • Storniranje ulaznica.
 
Upute za korištenje 4DX usluge
10. Kako biste u potpunosti uživali u filmu u 4DX formatu:
 • savjetujemo Vam da prije početka predstave, po potrebi, otiđete na toalet te da vrijednije (mobilne telefone i sl.) i osjetljive (svilene šalove i sl.) predmete pospremite na sigurno;
 • molimo Vas da prilikom kretanja po 4DX dvorani pazite i ne stojite na odmorištima za noge te da ostane sjediti na svom mjestu do završetka predstave;
 • tijekom predstave pazite na svoje stvari kako iste ne bi uslijed kretanja i efekata odletjele ili se zaglavile te uzrokovale nepravilan rad 4DX sustava;
 • molimo budite posebno oprezni ako u 4DX dvoranu unosite vruće napitke, hranu i sladoled te u slučaju ispuštanja predmeta ili prolijevanja tekućine, ostanite sjediti na svom mjestu do završetka predstave;
 • iz sigurnosnih razloga strogo je zabranjeno korištenje dječjih ili dodatnih sjedala te sjedenje u krilu;
 • očekujte da ćete se možda malo smočiti – to je dio 4DX doživljaja!;
 
Odgovornost
11. 4DX predstavu gledate isključivo na vašu vlastitu odgovornost.
12. CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja gledatelja protivno sigurnosnim uputama i upozorenjima danim u ovim Općim uvjetima.
13. CineStar ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme gledanja 4DX predstave. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Općim uvjetima tijekom 4DX predstave.
 
Opće odredbe
14. Na odnos između Vas i CineStara primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.