NAGRADNI NATJEČAJ ZA OSNOVNE ŠKOLE

 Poštovani učitelji i profesori, dragi učenici i učenice, i ove smo godine za vas pripremili zanimljiv nagradni natječaj! Nadamo se da ćete se uključiti i poslati nam puno kreativnih i originalnih prijava :) 


 

KAKO SE MOŽETE PRIJAVITI NA NAGRADNI NATJEČAJ?

1. Pogledajte film u CineStaru, 
2. napišite filmsku kritiku i
3. osvojite fantastične nagrade!
 

GLAVNA NAGRADA:

ODLAZAK U KINO na film po izboru za cijeli razred + TOUR po kinu* + KOKICE za cijeli razred
*saznajte kako se peku kokice i prikazuje film na platnu :)
 

OSTALE NAGRADE:

1x ODLAZAK U KINO za cijeli razred na film po izboru
 
3x POKLON PAKET    
(1 razred dobiva 1 poklon paket)
 

Filmsku kritiku pošaljite na e-mail: skolske@cinestarcinemas.eu s naznakom "Nagradni natječaj za škole" od 1.10. do 30.11.2021. g.
Uz pismeni rad potrebno je napisati razred koji se prijavljuje, ime škole, grad, ime osobe koja prijavljuje rad i e-mail adresu.
Jedan razred može poslati samo jednu zajedničku filmsku kritiku.


PROČITAJTE DETALJNA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„NAGRADNI NATJEČAJ ZA OSNOVNE ŠKOLE“
(„Pravila natječaja“)
 
 
 
Članak 1.
ORGANIZATOR
 
 1. Nagradni natječaj za osnovne škole (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) priređuje i organizuje Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo, ulica Džemala Bijedića br. 160, 71000 Sarajevo, JIB: 4200268040009 (dalje u tekstu: Organizator).
 
 1. Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obavezujuća za sve učesnike. Organizator
zadržava sva prava izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tokom trajanja Nagradnog
natječaja. O svim eventualnim promjenama Organizator će učesnike obavijestiti objavom na
www.cinestarcinemas.ba.
 
 1. Organizator ne preuzima odgovornost o znanju učesnika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.
 
 
Članak 2.
NAZIV, TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
 
 1. Naziv Nagradnog natječaja je „Nagradni natječaj za osnovne škole”.
 
 1. Svrha Nagradnog natječaja je motivisati i ojačati povezanost Organizatora sa školama te promovisati uslugu Školske projekcije Organizatora.
 
 1. Nagradni natječaj traje od 1.10.2021. do 30.11.2021.g.
 
 1. Natječaj se realizuje putem prijave na natječaj – slanjem pismenog rada - na e-mail adresu skolske@cinestarcinemas.eu s naznakom "Nagradni natječaj za škole", prema odluci Organizatora.
 
 1. Svi detalji nagradnog natječaja navedeni su na službenoj stranici Organizatora koja promoviše sam Natječaj.
 
 
Članak 3.
PRAVO UČEŠĆA
 
 1. Pravo učešća u nagradnom natječaju imaju svi razredi koji pohađaju osnovnu školu u Bosni i Hercegovini i koji su prijavili svoje radove do 30.11.2021., prema uputama iz članka 5. ovih Pravila.
 
 1. Slanjem filmske kritike na e-mail adresu skolske@cinestarcinemas.eu kao odgovor na zadatak iz Nagradnog natječaja Organizatora,  u skladu sa člankom 5. ovih Pravila natječaja, razred se uključuje u natječaj, te se smatra da je pročitao Pravila natječaja i prihvatio ih, te u skladu sa time i pravila snimanja i fotografisanja .
 
Članak 4.
NAGRADA
 
 1. Nagrada uključuje:
 • jednu besplatnu projekciju filma po izboru za cijeli razred, obilazak kina i gratis kokice za cijeli razred za najbolji rad
 • jednu besplatnu projekciju filma po izboru za cijeli razred za drugi najbolji rad
 • i poklon paket od Školske knjige za sljedeća tri najbolja rada (jedan paket za jedan razred)
 
 1. Besplatna projekcija za cijeli razred može se održati u CineStar kinu u terminu organizovanih školskih projekcija.
 
 1. Učesnici ovog nagradnog natječaja nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima natječaja ili u većim količinama.
 
 1. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu.
 
 1. Učesnici prihvatanjem ovih Pravila natječaja potvrđuju i saglasni su kako Organizator natječaja neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja bi mogla nastati u vezi realizacije ovog poklona.
 
 
Članak 5.
 NAČIN UČEŠĆA
 
 1. Za učešće u natječaju potrebno je da jedan razred, u periodu trajanja natječaja, napiše filmsku kritiku na film koji je pogledao u CineStaru i pošalje ju na e-mail adresu: skolske@cinestarcinemas.eu s naznakom "Nagradni natječaj za škole".
 
 1. Uz poslani pismeni rad potrebno je napisati razred koji se prijavljuje, ime škole, grad, ime osobe koja prijavljuje rad i e-mail adresu. Rad može prijaviti samo punoljetna osoba (učitelj, razrednik, nastavnik ili profesor).
 
 1. Broj radova po učesniku natječaja je ograničen, odnosno, jedan razred može poslati jedan zajednički rad.
 
 1. Natječaj se objavljuje na službenoj web stranici CineStara gdje će biti objavljeni rezultati Natječaja, a radovi se šalju na navedenu e-mail adresu.
 
 
 
Članak 6.
 ODABIR DOBITNIKA
 
 1. Dobitnike nagrada će odabrati stručni žiri CineStara sastavljen od 3 člana, a ocjenjivaće se kreativnost, originalnost i poruka.
 
 1. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalifikovati učesnika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, a posebno u sljedećim slučajevima:
 
 • ukoliko učesnik prekrši Pravila ili ostavi netačne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa
osobnih podataka.
 • ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni,
pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na
kriminalna ili nezakonita ponašanja.
 • ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generisana skriptama, makro naredbama i drugim
oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
 • iz bilo kojeg drugog razloga za koji Organizator procijeni da utiče na pravednost takmičenja.
 
Članak 7.
 OBJAVA DOBITNIKA
 
 1. Dobitnici će biti obaviješteni putem e-mail adrese, najkasnije do 10.12.2021., a rezultati natječaja će  biti objavljeni i na službenoj web stranici CineStara, www.cinestarcinemas.ba.
 
 1. Prva i druga nagrada se mogu iskoristiti do 10.3.2022., a poklon paketi preuzeti do 31.12.2021.g.
 
 1. Dobitnik se mora oglasiti o preuzimanju nagrade, najkasnije 8 dana nakon proglašenja dobitnika.
 2. Ukoliko se dobitnik ne javi u navedenom roku i ne preuzme nagradu u navedenom roku, smatraće se da odbija poklon te se pristupa drugom izboru dobitnika.
 
 
Članak 8.
 PREUZIMANJE NAGRADE
 
 1. Potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora natječaja prema dobitniku.
 
 1. Besplatna projekcija za cijeli razred može se održati u CineStar kinu po izboru u vrijeme koje će naknadno biti dogovoreno s razrednikom, a u terminu organizovanih školskih projekcija (od ponedjeljka do petka, od 9h do 14h).
 
 
 
 
 
 
Članak 9.
NAČIN UPOZNAVANJA UČESNIKA S PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA
 
 1. Način učešća u Nagradnom natječaju oglašava se od 1.10.2021. godine na www.cinestarcinemas.ba.
 
 1. Učešćem u ovom Nagradnom natječaju učesnici prihvataju i saglasni su s poštovanjem prava i obaveze iz ovih Pravila. Svi učesnici Nagradnog natječaja upoznati su s „Izjavom o privatnosti“ navedenima na web stranici www.cinestarcinemas.ba kao i s „Opštim uslovima poslovanja“ iste web stranice.
 
Članak 10.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA UČESNIKA
 
 1. Učešćem u ovom Nagradnom natječaju, svaki učesnik je saglasan da se, ako postane dobitnik nagrade u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci (ime osobe koja je prijavila rad) i podaci o razredu/školi javno objave na Internet stranici Organizatora, bez ograničenja.
 
 1. Učešćem u ovom Nagradnom natječaju, učesnik je upoznat da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao preduslov za dostavljanje nagrade u Nagradnom natječaju te se njima Organizator koristi u promotivne svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade.
 
 1. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Organizator zadržava u sistemu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najduže dvanaest (12) mjeseci od završetka aktivnosti.
 
 1. Učesnik ima pravo, u skladu sa odredbama “Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik može ostvariti svoje pravo putem e-pošte: skolske@cinestarcinemas.eu .
 
 1. Učesnik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoje odobrenje u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvata da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti učešća u Nagradnom natječaju.
 
 1. Organizator je obavezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane učesnika u slučaju da učesnik traži obustavu obrade podataka.
 
 
Članak 11.
RJEŠAVANJE SPORA
 
 1. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u
Sarajevu.
 
 
 
Članak 12.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
 
 1. Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravno sprovođenje Nagradnog natječaja.
 
Članak 13.
 OSTALE ODREDBE
 
 1. Organizator ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna učešća u Nagradnom natječaju. Odluke Organizatora Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u pisanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Organizator.
 
 
Sarajevo, 30.9.2021.
Blitz-CineStar d.o.o. Sarajevo, ulica Džemala Bijedića br. 160, Sarajevo