Vođeni činjenicom nepostojanja vrhunskog profiliranog kina za prikazivanje nezavisnog filma, Blitz-CineStar, u suradnji s distributerima Discovery film & video i Blitz film & video distribucija pokrenuo je trajni kinoprogram pod nazivom CineFest. Program CineFest  se trenutno prikazuje u:
  • CineStar Zagreb (Branimir centar) dvorana 1
  • CineStar Rijeka dvorana 2
  • CineStar Osijek dvorana 9

Namjera je osigurati kontinuirani kvalitetan program koji bi uključivao birane filmove s renomiranih filmskih festivala, mahom nagrađivane na istima. Filmovi unutar programa uključuju naslove svih hrvatskih nezavisnih kino distributera. Polazište o nužnosti postojanja ovakvog kina temelji se na sveposjećenosti hrvatskih filmskih festivala kao i brojnih filmskih revija. Nezavisni film prikazan unutar vrhunskog kina ima svoju svijetlu budućnost, a što potvrđuju primjeri brojnih arthouse kina u svim europskim metropolama.
Zanimljiv i raznovrstan program predstavit će se kroz filmske revije koje će pod tematskim nazivnikom osigurati kvalitetu namjere.